top of page

יצירות מוזיקליות

תערוכת "אני מאשים" מלווה בשירים בהשראת היצירות עצמן, וכן באירועי קהילה המאורגנים על ידי החצר של קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס, אשר בה חץ-דוד משמש כראש ראשי החצר, הכל כחלק מהמהלך של הפיכת צרכני וצרכניות הקנאביס לקהילה במסגרת התודעה הלאומית הכוללת. 

כל המילים נכתבו על ידי חץ-דוד; רוב הלחנים על ידי חץ-דוד, שהינו גם המבצע. 

לחן, עיבוד ושירה נוספת בשיר הנושא "אני מאשים" - דדו מילמן. 

עיבוד וקולות רקע לשיר "יאיר יאיר, מה איתנו לפיד" - שי ליבוביץ. 

עיבוד וקולות רקע בשיר "יום הקנאביס" - שי ליבוביץ. 

אני מאשים - חץ דוד יו"ר עלה ירוק | הרצאה בשיר על מדיניות ההפליה כנגד צרכני וצרכניות קנאביס

אני מאשים - חץ דוד יו"ר עלה ירוק | הרצאה בשיר על מדיניות ההפליה כנגד צרכני וצרכניות קנאביס

Play Video
About

אודות "אני מאשים"

הצטרפו וסייעו ליצירת אומנות שהיא מציאות חדשה עבורנו בעולם

אני מאשים היא תערוכת מחאה פוליטית של אמן המחאה עו"ד חץ-דוד (R2SaveTheWorld), הכוללת אומנות ויזואלית סאטירית, הרצאות בשיר, שירים והפקת אירועים המעבירים מסר מחאתי כנגד עידוד השנאה, האלימות והגזל המאורגנים על ידי תאגידי המדינות כנגד צרכני וצרכניות הקנאביס בעולם בכלל ובישראל בפרט. 

האומנות הינה מסוג RLA - Real Life Arts במסגרתה האמן מייצר מהלכים רבי משתתפים ואינטראקטיביים עם בני אדם באמצעותם מוכתבת מציאות חדשה לתוך התודעה ההמונית במסגרתה צרכני וצרכניות הקנאביס הופכים לקהילה צומחת, חזקה ומכובדת המביאה תועלת עצומה לכל אחד ואחת מחבריה וחברותיה, נערצת על ידי הבריות וחברות בה מהווה אות כבוד חברתי.

על ידי כך, האומנות מהווה מכשיר לתיקון המחאה שממנה היא נבעה. 

חץ-דוד, אמן מחאה ועו"ד; hetsdavid@gmail.com; 054-2580987

  • Facebook
  • Twitter
  • TikTok
bottom of page