top of page
  • Writer's pictureחץ-דוד

מישואל את חשין


המבוקרים: שופטי ישראל לדורותיהם ובפרט מישאל חשין

האשמה: "ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע" (ציטוט מספר קהלת פרק ג', פסוק טז').

פירוט הביקורת האישית והממסדית: בית המשפט הישראלי מציג עצמו כ"שומר האלמנות והנדכאים", ובמסגרת זו קבע שהוא רשאי לפקח על חוקי הכנסת והחלטות הממשלה על בסיס הגנה על חופש הפרט וזכויות האדם המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק, אך לאורך השנים, בתי המשפט חתמו על צווי חיפוש בבתים של צרכני וצרכניות קנאביס כחותמת גומי, הפלילו, רשמו רישומים פליליים, שלחו צרכנים וצרכניות לאשפוזים פסיכיאטריים כפויים באיומים ושלחו למאסרים לא רק ברוני פשע שעוסקים בסמים, אלא גם סוחרים קטנטנים, מגדלי גידולים ביתיים, צרכנים וצרכניות, לתקופות מצטברות של עשרות ואף מאות אלפי שנים.

בראש המעוולים עומד מי שכיהן כמשנה לנשיא בית המשפט העליון, מישאל חשין, שנפטר בשנת 2015. במספר פסקי דין השופט חשין כתב דברי הסתה בלתי נתפסים כנגדנו, לפיהם כולנו אומללים, קורבנות של הסוחרים הרשעים המנצלים אותנו, המכורים למנה ולכן הפכנו לגנבים ושודדים אלימים. ועל מנת שתאמינו עד כמה הדברים בזויים אני אביא ציטוט מלא מתוך פסק הדין בתיק מספר 6021/95:


את דבריו המסיתים הנ"ל קינח חשין במילים "מלחמת החורמה בעברייני הסמים... היא כמלחמת ישראל בעמלק". וזו לא הייתה הפעם הראשונה או האחרונה שהוא עשה את ההקבלה הזאת.


למען הדיוק ההיסטורי אציין שדבריו של חשין נאמרו בפסקי דין הנוגעים לסוחרי קוקאין, אותו הוא כינה "המוות הלבן". אני רוצה כבר להקדים ולומר - גם לגביהם ולגבי צרכני הקוקאין הדברים האלה הם דברי הסתה בלתי נתפסים ולא ראויים, אבל אני לא יודע מה ואם היה לשופט חשין עניין אישי עם הקוקאין ואין ספק שציבורית הדעות הקדומות כלפי צרכני קוקאין היו הרבה יותר קשות, בין היתר עקב פרסום אתגרי ההתמכרות של הזמר הנודע זוהר ארגוב וגם כי באמת מדובר בחומר הרבה יותר ממכר ועם פוטנציאל נזק הרבה יותר גבוה. שוב: זה לא מצדיק הפללת צרכנים או השוואת הסוחרים ל"עמלק" אבל זו נסיבה מקילה. בנוסף, בשנות ה-90 הייתה בעולם מגיפה של התמכרויות להרואין וקוקאין והיא לא פסחה על ישראל ואם מישהו ירצה להגן על חשין אז זה מה שהוא יוכל לומר.

אלא שההגנה הזו לא תקפה. חשין לא קינח את דבריו במילים "סוחרי הקוקאין/ההרואין הם עמלק". הוא כתב שעברייני הסמים הם עמלק. עברייני הסמים כולל גם את הצרכנים אותנו הוא ראה כעניים, שודדים, פורצים ואלימים וכמובן ספקינו. בכולנו צריך להילחם "כמלחמת ישראל בעמלק" והוא חזר על דבר ההסתה הבלתי נתפס הזה במספר החלטות ופסקי דין; באחת מההחלטות (בש"פ 7542/00) הוא אף השווה בין עברייני הסמים לבין סוחרי עבדים וסוחרי נשים! ושוב, נוכח חומרת הדברים אני רוצה שתקראו לבד:


שופטי ישראל בערכאות הנמוכות, וגם בבית המשפט העליון, חזרו על הציטוט המסית והמזעזע הזה מאות פעמים על מנת להצדיק החמרת ענישה, בין היתר נגד צרכני קנאביס וספקיהם. הם שיתפו פעולה באופן מוחלט עם המדיניות הנפשעת, הפוגעת בזכויות האדם המוגנות ובחופש הפרט בצורה הכי קשה והכי בלתי מידתית שיש. השופטים אחראים באופן אישי לרישומים פליליים, להרס חיים של עשרות ואף מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל ושופטי העליון הובילו זאת.

עכשיו, צריך להבין. חשין התגאה תמיד בידיעותיו במסורת והדת הישראלית והירבה לצטט מהמקורות. התגאה בקרבתו המשפחתית לרבנים ואנשי דת. הוא יודע מה המשמעות של "עמלק" בדת הישראלית. המשמעות היא לא רק ש"אין שביתות-נשק ואין פשרות" כמו שהוא כתב. מצוות "מחיית עמלק" בתורת ישראל קובעת חובה לרצוח אותם ואת כל בני משפחותיהם, להרוג את חיות הבית והעבודה שלהם ולהשמיד את רכושם. השמדה כוללת: זקנים, נשים, טף חיות ורכוש. זה מה שהוא אמר עלינו וכל שופטי ישראל השתחוו, ציטטו ופעלו בהתאם.

אני יכול להבין למה זה קרה: השופטים הם אליטה ישראלית, הם אנשים ששלטון החוק ושמירה על החוק הוא ערך עליון אצלם, ואם זה לא היה קורה – הם לא היו נבחרים לשיפוט. זה אומר שהם קורבנות של שטיפת מוח כנגד סמים בכלל לרבות קנאביס, אוימו על ידי הוריהם וכל מי שהם העריכו או עבדו עבורו שאם הם יצרכו סמים הם יהפכו למסוממים עלובים ויאבדו את כבודם ועבודתם ולכן הם סובלים מחרדת THC וקנאבופוביה ברמות הגבוהות ביותר. עם זאת, מדובר באנשים בוגרים, האחרונים שיכולים לבקש שלא נטיל עליהם אחריות אישית, כפי שהם מטילים מדי יום ביומו על אחרים. הם הקו האחרון שתפקידו להגן על האזרח הקטן מפני התעמרות כזו של הממסד – ולא רק שהם לא הגנו עלינו, הם חוללו והחמירו את הפגיעה.

שופטי ושופטות ישראל כשלו לחלוטין בתפקידם להגן עלינו האזרחים הנרדפים. מדובר בקלון על העליון ועל כל מערכת המשפט הישראלית.

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page